GÖTEBORGS SERIEFRÄMJANDE

har en styrelse. Den består även efter årsmötet 2017 av …
---------------------------------------------

Josef Johansson (ordförande) –
människa och ankist som betraktar världen från Sollebrunn.

Per A.J. Andersson (sekreterare) – diversearbetare med anime och franska serier närmast hjärtat.

Sandra Petojevic (kassör) – teckningskunnig figur som fixar sjökort och skriver om andra världar.

Magnus Strandberg (vice ordförande) – rymdmänniska med filmintresse.

+ Fredric Hedlund, Gunnar Ekolin och Karin Landin.

Vill du också engagera dig i föreningen? Hör då av dig till någon av ovanstående. Välkommen! :-)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(2017-09-11 / Per A.J. Andersson)