FÖRENINGSARKIVET

Här har vi lagrat diverse föreningsinformation. Kanske något för er som vill veta vad föreningen hittat på genom åren? Länkarna går till dokument i pdf-format (kan öppnas med Adobe Reader) eller JPEG-bildformat (öppnas direkt i webbläsaren eller med externt bildprogram) - här och var illustrerade med bilder ni inte lär ha sett i tryck!

Nyhet! Sedan november 2011 finns här ett allmänt Comiquiz-arkiv, med länkar och originalfiler.

VERKSAMHETSBERÄTTELSER
1975-77
1977-78
1978
1979
1980+81
1982
1983
1984
(Var finns 1985? Vet du?)
1986
1987
1988
1989
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-2000
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14

2014-15
2015-16
• 2016-17
• 2017-18

ÅRSMÖTESPROTOKOLL
1977, sid 1, sid 2
1978, sid 1, sid 2
1979, sid 1, sid 2
1980
1981
1983
1984
(Var finns 1985 och 1986? Vet du?)
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
• 2017
• 2018


SERIEVECKAN
Serievecka 2007 (program, hämtat från Seriefrämjandets forum)
Serievecka (program, hämtat från Seriefrämjandets forum)
Serieveckan 2009 (program, hämtat från www.serieveckan.se)
Serieveckan 2010 (program, hämtat från Stadsbibliotekets dokumentarkiv)

DIVERSE
• Föreningsstadgan (antagen 2011)
Ölkvällar (vilande verksamhet)

COMIQUIZ
En samling av tävlingsdokument (och externa länkar till tävlingsdokument) från olika år och olika arrangörer. E-postadresser och dylik privat information har vid behov retuscherats. Sedan 2014 har endast mindre uppdateringar gjorts.

• 1985:
• 1986:
• 1987:
• 1988:
• 1989:
• 1990:
• 1991:
• 1992:
• 1993:
• 1994:
• 1996 (I):
• 1996 (II):
• 1997:
• 1998:
• 1999:
• 2001:
• 2002 (I): översiktfrågehäftefacit
• 2002 (II):
• 2003:
• 2004: frågehäfte & facit
• 2006 ("2005"): inbjudanfacitresultat
• 2007: historik kring tävlingsdatumfrågehäfteresultat
• 2008: frågehäftefacit
• 2009: resultat
• 2010: frågehäfte (sv.) – frågehäfte (eng.) – facit
• 2011: annonsfrågehäftefacitresultat
• 2012: annonsfrågehäfte (sv.) – frågehäfte (eng.) – facitresultat
• 2013: frågehäfte (eng.) – facit (v2) (v3) – resultat
• 2014: frågehäfte (eng.) – facit & resultat

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(2018-11-15 / Per A.J. Andersson)